මම සනික් තුරංශ, මේ බ්ලොග් එක පටන්ගත්තේ “මම” කියලා ඒත් දවසක් විතර යදදී මට තේරුණා ඒ නමේ කිසි බරක් නැහැ කියලා.
ඉතින් ‘මම’ කියන නම වෙනස් කලා ‘RANSHA’ කියලා මොකද මම නමේ ආසම කොටස තමයි රංශ කියන්නේ.
තවත් එක බ්ලොග් එකක්.
ඇවිත් බලල කියවල යන අය දැන් ඉස්සරවගේ නෙමේ ගොඩක් අඩුයි. මං හිතුවේ තාක්‍ෂණය දියුනුවෙද්දී පොත් කියවන එක අඩු උනත් බ්ලොග් එකක් හරි කියවයි කියල, නැහැ මම වැරදි මොකද හැමෝටම දැන් එකටත් වෙලාවක් නැති හැඩයි.
ඇවිල්ල බලල කියවල යන්න වෙලාවක් තිබුනොත් අයෙත් ඇවිත් කියවල බලන්න අලුත්දෙයක් තියේවි  නොතිබ්බොත් කොමෙන්ටුවක් දාලා හරි යන්න. කාර්යබහුල  ජිවිතේ ඉතින් රැකියාවට යන එන ගමන් තමා මේ හැමදෙයක්ම ලියන්නේ , 
-දකින විදිහ ටිකක් වෙනස් –